Агротехнологія

Купити
Агротехнологія. Підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти.

• Автор:  
• Видавництво: "Літера ЛТД"
• Рік видання: 2020
• Сторінок: 256
• Формат файлу: pdf

 

Основне завдання сільського господарства полягає в тому, щоб забезпечити подальше зростання та стабільність аграрного виробництва, підвищувати ефективність землеробства і тваринництва для повнішого задоволення потреб населення о харчових продуктах, а промисловості - у сировині, створення державних резервів сільськогосподарської продукції.

Неодмінною умовою успішної реалізації проблеми забезпечення населення України продовольством є пришвидшене переведення сільськогосподарського виробництва на індустріальну основу, широке впровадження нових моделей сільськогосподарської техніки та обладнання - тракторів, машин, агрегатів тощо.

Підвищення ефективності аграрного сектору економіки України неможливе без сучасного матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських виробників усіх форм, що, своєю чергою, впливає на динаміку соціально-економічного розвитку держави загалом та окремих регіонів зокрема.

Комплексна механізація аграрного виробництва - це система організації та ведення виробничих процесів, за яких усі технологічні операції (вирощування сільськогосподарських культур, збирання врожаю, його післязбиральну обробку і закладання на зберігання) виконують машини в певній послідовності.

Залежно від наявності в господарстві засобів інтенсифікації виробництва (насіння, добрив, засобів хімічного захисту рослин, машин, палива тощо) запроваджують екстенсивні, нормальні, інтенсивні й високоінтенсивні технології. Нормальні технології забезпечують реалізацію біологічного потенціалу вирощуваних сортів більш ніж на 50 %, інтенсивні - на 65, високоінтенсивні - на 85 %.

Ефективне використання нової сільськогосподарської техніки та якісне виконання робіт великою мірою залежать від знань і вмінь механізатора. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва відіграє основну роль у комплектуванні машинно-тракторних агрегатів, виконанні технічних і технологічних регулювань, усуненні технічних несправностей і дотриманні оптимальних режимів роботи машин. Тільки науково обґрунтоване комплектування машинно-тракторних агрегатів відповідно до конкретних умов їх використання та проведення технологічного регулювання є результативним. Застосування новітніх технологій і використання сучасних машинно-тракторних агрегатів забезпечить економічну ефективність, високу якість і своєчасність виконання робіт.

У сільськогосподарському виробництві якість продукції значною мірою залежить від того, як і коли проведено роботи. Якщо їх виконано в найкращі строки і за всіма правилами агротехніки, вплив несприятливих природних чинників значно послаблюється.

Тільки правильна підготовка агрегатів і своєчасний контроль за виконанням механізованих робіт, особливо їх виконавцем - трактористом-машиністом сільськогосподарського виробництва, забезпечать високі врожаї за мінімальних затрат праці.

Нині вимоги до кваліфікації механізатора постійно підвищуються через упровадження енергоощадних та інтенсивних технологій, застосування нової техніки в різних умовах.

У підручнику в стислій формі на основі наукових досягнень і практичних здобутків висвітлюються основи агрономії, сучасні системи землеробства та обробітку ґрунту, нові форми організації сільськогосподарських та інших механізованих робіт, методика комплектування, експлуатації машинно-тракторних агрегатів та оцінювання якості їх роботи.

Викладений у цьому виданні навчальний матеріал відповідає вимогам стандарту профессйної (професїйно-технічної) освіти з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» і розкриває зміст про-фесїйної базової компетентності «Розуміння та дотримання вимог агрономії» й професійних компетентностей щодо виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних, гусеничних тракторах і сільськогосподарських машинах, які з ними агрегатуються, а також самохідних машинах для збирання сільськогосподарських культур. Вивчення цієї техніки передбачено в опануванні таких кваліфікацій: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2, В1, В2, ВЗ.

Ураховуючи соціально-економічні виклики сьогодення, можемо стверджу вати, що набуття сучасних професійних компетентностей - шлях молоді до успіху в житті, а також забезпечення розвитку сільськогосподарської галузі держави, яка нині поряд із промисловістю є провідною у народному господарстві, збереження екології, природних багатств України, народних традицій у поєднанні з сільськогосподарськими прогресивними технологіями.

 

pdf.png pick_agrotehnologiya_lutsyuk.pdf
Дата 17.10.2020 13:50:43 Размер файла 7 MB Завантажити 53

Схожі матеріали (за тегом)