Матеріалознавство та технологія металів

Купити
Матеріалознавство та технологія металів. Підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти.

• Автор:  
• Видавництво: "Літера ЛТД"
• Рік видання: 2019
• Сторінок: 224
• Формат файлу: pdf

 

Підручник відповідає вимогам Державних стандартів професійно-технічної освіти і навчальним планам теоретичної та практичної підготовки з основ матеріалознавства багатьох технічних професій. Може бути використаний для самостійного вивчення дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу, де збільшено час для самостійної підготовки учнів, що стає одним із головних засобів навчання і потребує відповідного навчально-методичного забезпечення.

Видання має сформувати у майбутнього спеціаліста базові знання з матеріалознавства і металознавства, закласти стійкі уявлення про технологію та сучасні способи виготовлення металевих заготовок і готових виробів - деталей із необхідними експлуатаційними характеристиками.

Навчальний матеріал поділено на змістові модулі й навчальні елементи, наведено контрольні запитання і тести для самоконтролю до кожного модульного блоку. Це дає можливість при вивченні курсу матеріалознавства отримати загальні відомості про різні матеріали, набути навички вибору їх для розв'язання задач із визначення властивостей матеріалів, їх призначення та практичного використання.

В основу підручника покладено концептуальні підходи та керівні принципи модульної методології, які можуть органічно функціонувати в дистанційній освіті. Відповідно до цієї методології, навчальний матеріал поділено на навчальні елементи. З методичного і педагогічного погляду це спеціально розроблені навчальні розділи, які містять текстовий та ілюстративний матеріал, спрямований на засвоєння знань і вмінь. Навчальний елемент подає нетрадиційно упорядковану текстову та ілюстративну інформацію щодо однієї конкретної теми, містить усе необхідне, що викладач (майстер) має розповісти учням для досягнення поставленої мети.

Текст підручника проілюстровано великою кількістю рисунків, схем і піктограм, поданих здебільшого у спрощеному вигляді, що сприяє кращому розумінню і засвоєнню основ матеріалознавства. Рисунки і схеми, як опорні сигнали, вирізняються лаконічністю та наочністю.

На початку кожного навчального елементу сформульовано, які саме знання та вміння матимуть учні, вивчивши матеріал розділу. Структуру підручника побудовано таким чином, щоб учні під час дистанційного навчання могли самостійно вчитися у власному темпі. Сконцентрований виклад матеріалу значно полегшує послідовне сприйняття інформації.

 

pdf.png pick_materialoznavstvo_ta_tehnologiya_metaliv_vlasenko.pdf
Дата 17.10.2020 13:39:28 Размер файла 5 MB Завантажити 98

Схожі матеріали (за тегом)