Всесвітня історія

  • Опубліковано в 9 клас
  • Прочитано 972 разів
Всесвітня історія
Всесвітня історія. Нові часи. Частина друга (Кінець XVIII - початок ХХ століття). Пробний підручник для 9 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

• Автор:
• Видавництво: "Генеза"
• Рік видання: 2001
• Сторінок: 304
• Формат файлу: pdf

 

Два періоди нової історії.

 

Нова історія - це епоха у всесвітній і насамперед європейській історії, коли у всіх сферах суспільного життя - економічній, політичній, соціальній, духовній - формувалися основи нового індустріального суспільства. Ця епоха охоплює понад чотири століття - від кінця XV до початку XX - і поділяється на два окремих періоди, які відрізняються один від одного.

У перший період (кінець XVI - кінець XVIII ст.) виникли найважливіші елементи нового суспільства, які визначили його зміст. У сфері духовній - нове, гуманістичне, бачення світу. У сфері економічній - нова, мануфактурна, організація виробництва, розвиток ринку й банків. У сфері соціальній -поява нових прошарків у суспільстві, передовсім підприєм-ців-власників та найманих робітників. У сфері політичній -розвиток демократичних парламентарних інституцій у ряді країн.

Другий період (кінець XVIII - початок XX ст.) відзначився глибокими якісними змінами в житті всього людства. Матеріальну основу суспільства західноєвропейських країн, США і Канади, які називають Заходом, склало велике машинне (індустріальне) виробництво. Його спроможність до постійного саморозвитку забезпечували панівні капіталістичні ринкові виробничі відносини. Індустріальний характер суспільства зумовив прискорений розвиток науки та освіти, зміст культури, індивідуальної й масової психології.

У соціальній структурі суспільства починають переважати класи й прошарки (насамперед, капіталісти-власники і наймані робітники), пов’язані з індустріально-капіталістичним виробництвом.

 

pick_vsesvitnya_istoriya_9_bilonoschko
Дата 18.01.2015 11:53:35 Размер файла 6.23 MB Завантажити 4


Фейсбук