Українська мова

9 клас Перегляди: 3413
Купити
Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

• Автор:
• Видавництво: "Грамота"
• Рік видання: 2009
• Сторінок: 304
• Формат файлу: pdf

 

Шановні дев’ятикласники!

 

Ви починаєте вивчати новий розділ науки про мову — «Синтаксис». Це слово грецького походження, означає «зв’язок», тобто синтаксис вивчає правила зв’язку слів у словосполученні, реченні, тексті.

Вам відомо, що основні одиниці синтаксису — словосполучення і речення. Якщо словосполученням передаємо зміст складного поняття, називаємо його, то реченням висловлюємо закінчену думку — стверджуємо або заперечуємо щось. Речення поєднує в єдине ціле не лише члени речення, а й встановлює зв’язок між змістом висловленого та мовцем, між мовцем і навколишнім світом. Адже ми спілкуємось і передаємо ставлення до пізнаваного за допомогою речень. Ось чому так важливо знати закони поєднання слів у реченні, будову речення, у якому є головні та другорядні члени.

Просте речення як засіб вираження закінченої думки виявляється не таким уже й простим. Ви навчитеся розрізняти повні односкладні й неповні двоскладні прості речення, переконаєтесь, як багато можемо висловити простим реченням. Воно стверджує щось, заперечує, передає настрій, емоційне ставлення мовця. Тому так важливо пізнати різницю між означено-особовими, узагальнено-особовими, неозначено-особовими, безособовими та називними реченнями. Різновидів речень — багато. А ваша увага у восьмому класі буде звернена на просте речення, ускладнене однорідними членами, вставними словами, вставленими конструкціями, відокремленими та уточнювальними членами речення.

Зміст вправ, уміщених на сторінках підручника, наявність рубрик «І пензлем, і словом», «Із бабусиної скрині, і не тільки», «Вчимося культури мови», а також художнє оформлення книги підпорядковані таким темам: «Я і родина», «Я і національна історія та культура», «Я і українська мова та література», «Я і рідна природа», «Я і мистецтво», «Я як особистість», «Я і людство».

Виконуючи вправи на повторення орфографії, ви зможете на практиці перевірити, як засвоїли написання слів, уживаних у текстах параграфів. Вправи «Усмішок» так само сприятимуть виробленню навичок правильного письма.

Підручник запрошує вас глибше пізнати синтаксис. Світ синтаксису — це будова словосполучення, простого, ускладненого і складного речення. Саме до складного речення з усіма його різновидами буде привернута ваша увага в дев’ятому класі.

Ви пізнаєте закони будови сполучникових і безсполучникових речень, навчитеся використовувати складносурядні й складнопідрядні сполучникові речення, розрізняти змістові відношення, що існують між частинами складних речень, перетворювати сполучникові речення в безсполучникові й навпаки, аналізувати, як розгортається думка в складному синтаксичному цілому.

Сучасну писемну мову не можна уявити без розділових знаків, без поділу тексту на абзаци. Пунктуаційні знаки, абзаци впорядковують висловлену думку, полегшують її сприймання. Виконуючи різноманітні вправи, ви навчитеся правильно ставити розділові знаки в складних реченнях з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку, використовувати види складних речень залежно від стилю й типу висловлення.

Рубрика «Готуємося до диктанту — повторюємо орфографію» привертає увагу до найважливіших правил орфографії, вивчених у попередніх класах. У ній подано дві вправи: одна пов’язана із закріпленням правила, а друга — з вибором правильного написання слів, які наявні в параграфі. Якщо виникає сумнів, як написати слово, можна ще раз прочитати текст параграфа і там знайти це слово.

У рубриці «Усміхнімось» уміщено фрази із творів старшокласників. Читаючи ці висловлювання, ви, напевно, усміхнетесь, а згодом і замислитесь, бо над їх редагуванням треба буде серйозно попрацювати.

Вправи, що передбачають роботу в групах, виділено спеціальною позначкою (*).

Тексти підручника містять цікаву українознавчу інформацію, вони розраховані не лише на пізнання національної культури, літератури, а й на самопізнання, самооцінку.

 

pdf.png pick_ukrainska_mova_9_ermolenko.pdf
Дата 10.11.2014 09:07:00 Размер файла 18 MB Завантажити 10

Схожі матеріали (за тегом)