Fizică

8 клас Перегляди: 775
Купити
Фізика. Підручник для 8 класу з навчанням румунською/молдовською мовами закладів загальної середньої освіти. (Румунською/молдовською мовами)

• Автор:
• Видавництво: "Світ"
• Рік видання: 2021
• Сторінок: 240
• Формат файлу: pdf

 

Dragi prieteni!

 

Anul acesta de învățământ voi veți continua călătoria voastră prin lu-mea fizicii. Ca și mai înainte voi veți observa fenomene ale naturii, veți efec-tua experimente științifice adevărate și la fiecare lecție veți face descoperiri proprii mici.

Nici una dintre călătorii nu poate fi ușoară, dar câte lucruri noi voi veți afla despre lumea înconjurătoare! Iar manualul, pe care-1 țineți in mâini, vă va deveni un asistent de nădejde.

Fiți atenți și perseverenți, studiind conținutul fiecărui paragraf și atunci voi veți putea înțelege esența materialului expus și aplica cunoștințele obți-nute în viața de toate zilele.

Atrageți atenția, că paragrafele se încheie cu rubricile «Facem totalurile», «întrebări pentru control», «Exercițiu». De ce e nevoie de ele și cum de lucrat cu ele mai bine?

În rubrica «Facem totalurile» sunt reprezentate cunoștințe despre princi-palele noțiuni și fenomene, cu care voi ați făcut cunoștință in paragraf. Așa-dar, voi aveți posibilitatea încă o dată să atrageți atenția asupra esențialului.

«Întrebări pentru control» vă vor ajuta să clarificați, dacă ați înțeles ma-terialul studiat. Dacă voi veți putea da răspuns la fiecare întrebare, atunci to-tul e bine, dacă însă nu, din nou adresați-vă la textul din paragraf.

Rubrica «Exercițiu» va face călătoria voastră în lumea magică a fizicii și mai interesantă, deoarece voi veți putea aplica cunoștințele obținute în prac-tică. Problemele din această rubrică sunt diferențiate după nivelul de dificul-tate - de la suficient de ușoare, ce necesită numai atenție până la creative, pe care rezolvându-le e nevoie de agerime și perseverență. Numărul fiecărei probleme are culoarea corespunzătoare (în ordinea creșterii dificultății: albas-tră, verde, galbenă, roșie și violet).

Printre probleme sunt și de acelea, care servesc pentru repetarea materialului, pe care voi deja І-ați studiat in cursul de științe ale naturii, matema-tică sau la lecțiile anterioare de fizică.

Datele de referință, necesare pentru rezolvarea problemelor, voi le veți găsi in Anexa de la sfârșitul manualului.

Atrageți atenția asupra faptului, că in manual există material limitat de marcările și - el este destinat pentru acei, care tind să cunoască mai multe.

Fizica - știință în primul rând experimental, de aceea in manual sunt prezente însărcinări experimentale și lucrări de laborator. Neapărat efectu-ați-le - și voi veți înțelege mai bine și iubi fizica. Vă sfătuim să studiați pro-blemele «cu steluță», datorită cărora voi vă veți învăța a reprezenta rezulta-tele experimentelor în așa un mod cum le reprezintă învățații adevărați. Să reușiți în rezolvarea acestor probleme vă va ajuta materialul expus la sfârșitul Anexei.

Materialele propuse la sfârșitul fiecărui capitol în rubricile «Facem tota-lurile capitolului», «însărcinări pentru autoverificare», și de asemenea materialele «Pentru practicumuri la rezolvarea problemelor», de la sfârșitul manualului vă vor ajuta să sistematizați cunoștințele obținute, vă vor fi de folos în tim-pul repetării celor studiate și în timpul pregătirii pentru lucrările de control.

La finele fiecărui capitol sunt date temele proiectelor de studii, referatelor și comunicărilor, cercetărilor experimentale. Vom menționa, că aceste terne sunt orientative. Așadar, dacă voi nu vreți să vă opriți la rezultatele obținute, pu-teți sugera propriile teme, iar apoi să le cercetați calitativ.

Pe internet-susținerea manualului veți găsi videoclipuri, ce prezintă în acțiune un experiment sau proces; informație, care vă va ajuta la rezolvarea problemelor; probleme de antrenare sub formă de teste cu verificare computational. Lucrând asupra proiectelor de studii vă povățuim cu atenție să faceți cunoștință cu unele sfaturi pentru crearea și prezentarea lor, expuse in materialul «Etapele lucrului asupra proiectelor didactice».

Pentru cei ce vor să afle mai multe despre dezvoltarea științei fizice și tehnicii în Ucraina și în lume se vor găsi multe lucruri interesante și de folos in rubricile «Fizica și tehnica in Ucraina» și «Pagina enciclopedică».

 

pdf.png pick_fizika_ro_md_8_baryahtar.pdf
Дата 07.09.2021 22:55:25 Размер файла 7 MB Завантажити 15

Схожі матеріали (за тегом)