Istoria Ucrainei

8 клас Перегляди: 911
Купити
Історія України. Підручник для 8 класу з навчанням румунською/молдовською мовамии закладів загальної середньої освіти. (Румунською/молдовською мовами)

• Автор:
• Видавництво: "Букрек"
• Рік видання: 2021
• Сторінок: 196
• Формат файлу: pdf

 

Stimati elevi si eleve din clasa a VIII-a!

 

Înainte de a începe să lucrați cu acest manual, e necesar să luați cunoștință cu structure și conținutul lui. Materialul din manual este sistematizat in cinci capitole, iar capitolele — in paragrafe, care, la rândul lor, sunt împărțite pe puncte.

Știți deja că istoria, ca oricare altă știință, are propria terminologie, pe care trebuie s-o înțelegeți. Manualul confine datele principalelor evenimente, determinarea noțiunilor și a termenilor, informația despre personalitățile istorice remar-cabile. Cuvintele și datele evidențiate cu caractere aldine (in-groșate) necesită o atenție deosebită din partea voastră. Lu-crând la lecții și acasă, verificați-vă, pentru a vă convinge dacă ați reținut corect cronologia evenimentelor, numele per-sonajelor istorice, noțiunile și termenii.

Paragraful începe cu o expunere succintă a însărcinărilor și cu întrebările pentru repetare. Ele vă vor ajuta să vă amin-tiți materialul deja cunoscut și să vă pregătiți pentru însu-șirea celui nou.

Un rol important in însușirea materialului îl joacă izvoa-rele istorice, ilustrațiile, hărțile, tabelele și schemele din manual. Lucrând cu paragraful respectiv, citiți cu atenție izvoa-rele istorice incluse în el și dați răspunsuri la întrebările puse. Examinând ilustrațiile, atrageți atenția neapărat la însemnările care detaliază conținutul lor. Activitățile cu hăr-țile istorice vor contribui la formarea viziunilor despre modul in care s-au desfășurat evenimentele, precum și despre trans-formările pe care acestea le-au generat. Schemele și tabelele vor clarifica legăturile între componentele unui anumit fenomen istoric, vor explica particularitățile lui.

Pe câmpurile de lângă text, in unele ilustrații, precum și in blocuri separate după fiecare paragraf, sunt prezentate întrebări și însărcinări. Veți putea efectua o auto-verificare, cugeta asupra materialului studiat și întări abilitățile practice. Dacă este nevoie, apelați la izvoarele istorice (Atlasul de Istorie a Ucrainei, rețeaua Internet și altele).

Manualul are un Internet-suport (așa-numita anexă elec-tronică). în paginile lui sunt prezentate codurile QR cu aju-torul cărora veți putea găsi:

• izvoarele sub formă de texte;
• informații suplimentare la paragraf;
• materiale pentru desfășurarea lecțiilor practice;
• însărcinări pentru generalizarea cunoștințelor pe capitole;
• planuri-scheme cu instrucțiuni pentru îndeplinirea însăr-cinărilor;
• lista bibliografiei recomandate;
• teste-online pentru pregătirea în vederea controlului te-matic la fiecare capitol.

Cu deosebit respect, colectivul de autori

 

pdf.png pick_istoriya_ukraini_ro_md_8_gisem.pdf
Дата 07.09.2021 18:39:33 Размер файла 5 MB Завантажити 16

Схожі матеріали (за тегом)