Νεοελληνικη γλωσσα

Опубліковано в 11 клас   |   Переглянуто 167 разів
Оцініть підручник!
(1 голос)
| Купити
Νεοελληνικη γλωσσα
Новогрецька мова. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту)

• Автор:  
• Видавництво: "Букрек"
• Рік видання: 2019
• Сторінок: 128
• Формат файлу: pdf

 

Підручник «Новогрецька мова (рівень стандарту) для 11 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою» відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, спрямований на досягнення очікуваних результатів навчальної програми.

Навчальне видання реалізує інформаційну, мотиваційну, діяльнісну, розвиваль-ну, виховну і коригуючу, управлінську і дослідницьку функції. Підручник побудовано за такими принципами: відповідність змісту потребам суспільства і достатність для реалізації цілей навчання; індивідуалізація і персоніфікація навчання на основі диференціації; недискримінаційність контенту; використання рідної мови; інтерактивність спілкування.

Мета навчального видання - забезпечувати практичне оволодіння новогрецькою мовою, тренувати вміння усного й писемного мовлення, двостороннього перекладу, розвивати навички критичного мислення і творчої діяльності.

Зміст підручника підпорядковано його меті та побудовано з урахуванням таких елементів, як предметні наукові знання, способи освітньої діяльності й розвитку, досвід творчої діяльності та ціннісних відносин.

Практикоорієнтована спрямованість зумовила структуру підручника, добір та подачу лексичного і граматичного матеріалу, систему вправ.

Розроблене навчальне видання складається з 7 розділів: «Україна та Греція у сучасному світі», «Людина та суспільство», «Людина та наука», «Професії», «Відпочинок / дозвілля», «Мистецтво», «Харчування». Кожна тема починається із основного тексту, містить вправи, що сприяють вдосконаленню мовленнєвих, лексико-граматичних та перекладацьких навичок дітей. Наприкінці кожного розділу подано новогрецько-український словник, що збагачує лексичний запас школярів і школярок словами, необхідними для опанування матеріалу розділу.

Підчас підготовки видання автори послуговувалися посібниками з граматики новогрецької мови, окремими текстами грецьких авторів. Використані ілюстрації з мережі Інтернет.

 

pick_novogretska_mova_11_dobra.pdf
Дата 10.08.2019 14:17:29 Размер файла 12 MB Завантажити 11

Схожі матеріали (за тегом)

Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Gagauz dili
Gagauz dili
Gagauz dili
Gagauz dili
Νεοελληνικη γλωσσα
Νεοελληνικη γλωσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Gagauz dili
Gagauz dili
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Gagauz dili
Gagauz dili
Νεοελληνικη γλωσσα
Νεοελληνικη γλωσσα
Gagauz dili
Gagauz dili