Νεοελληνικη γλωσσα

11 клас Перегляди: 1511
Купити
Новогрецька мова. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту)

• Автор:  
• Видавництво: "Букрек"
• Рік видання: 2019
• Сторінок: 128
• Формат файлу: pdf

 

Підручник «Новогрецька мова (рівень стандарту) для 11 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою» відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, спрямований на досягнення очікуваних результатів навчальної програми.

Навчальне видання реалізує інформаційну, мотиваційну, діяльнісну, розвиваль-ну, виховну і коригуючу, управлінську і дослідницьку функції. Підручник побудовано за такими принципами: відповідність змісту потребам суспільства і достатність для реалізації цілей навчання; індивідуалізація і персоніфікація навчання на основі диференціації; недискримінаційність контенту; використання рідної мови; інтерактивність спілкування.

Мета навчального видання - забезпечувати практичне оволодіння новогрецькою мовою, тренувати вміння усного й писемного мовлення, двостороннього перекладу, розвивати навички критичного мислення і творчої діяльності.

Зміст підручника підпорядковано його меті та побудовано з урахуванням таких елементів, як предметні наукові знання, способи освітньої діяльності й розвитку, досвід творчої діяльності та ціннісних відносин.

Практикоорієнтована спрямованість зумовила структуру підручника, добір та подачу лексичного і граматичного матеріалу, систему вправ.

Розроблене навчальне видання складається з 7 розділів: «Україна та Греція у сучасному світі», «Людина та суспільство», «Людина та наука», «Професії», «Відпочинок / дозвілля», «Мистецтво», «Харчування». Кожна тема починається із основного тексту, містить вправи, що сприяють вдосконаленню мовленнєвих, лексико-граматичних та перекладацьких навичок дітей. Наприкінці кожного розділу подано новогрецько-український словник, що збагачує лексичний запас школярів і школярок словами, необхідними для опанування матеріалу розділу.

Підчас підготовки видання автори послуговувалися посібниками з граматики новогрецької мови, окремими текстами грецьких авторів. Використані ілюстрації з мережі Інтернет.

 

pdf.png pick_novogretska_mova_11_dobra.pdf
Дата 10.08.2019 14:17:29 Размер файла 12 MB Завантажити 33

Схожі матеріали (за тегом)