Українська мова

11 клас Перегляди: 3379
Купити
Українська мова за новою програмою. 11 клас.

• Автор:
• Видавництво: Бібліотека "Шкільного світу"
• Рік видання: 2011
• Сторінок: 128
• Формат файлу: pdf

 

Комунікативна розминка.

 

Поняття «мова» та «народ» тісно пов’язані між собою: один на­род - це ті, хто розмовляє однією мовою. Спільність мови, культу­ри й самосвідомості є суттєвими ознаками нації. Чи згодні ви із цією думкою? Як ставляться сучасні українці до рідної мови? Чи шануєть­ся українська мова в нашій державі? Обговоріть цю проблему в класі.
Прочитайте текст. Проаналізуйте думки відомого українського мовознавця Михайла Кочергана щодо ролі мови в житті народу. Висловіть і обґрунтуйте свої міркування.
Користуючись «Великим тлумачним словником української мо­ви», з’ясуйте лексичне значення виділених слів, запишіть їх фоне­тичною транскрипцією.
У питанні співвідношення мови й етносу в науці немає одностай­ної думки. Одні вчені без спільної мови не мислять собі народу взага­лі, інші заперечують обов’язковість єдиної мови як необхідну основу виникнення етнічної спільності. Аргументом для других є мовні си­туації Швейцарії, де одна швейцарська нація користується чотир­ма мовами; Канади, у якій канадська нація використовує дві мови. Розглядаючи це дискусійне питання, потрібно враховувати всі чин­ники, що впливають на формування етносу - мову; культуру, спіль­ність історії, території, наявність державності, самосвідомості. Найголовнішим чинником є самосвідомість: людина усвідомлює, що вона належить до певного етносу, і всі члени цього етносу усвідом­люють, що вони становлять етнічну спільність, відмінну від інших етнічних спільнот. Для усвідомлення окремішності народу найголов­нішу роль відіграє мова...
Жодна держава світу не сформувалася як безнаціональна. Єдине консолідоване суспільство може витворитися лише на грунті спіль­ної духовності, спільної мови, позаяк саме мова є тим феноменом, який визначає самототожність нації.

 

pdf.png pick_ukrainska_mova_11_korjova.pdf
Дата 26.09.2013 00:05:00 Размер файла 6 MB Завантажити 21

Схожі матеріали (за тегом)