Хімія

Опубліковано в 10 клас   |   Переглянуто 648 разів
Оцініть підручник!
(2 голосів)
| Купити
Хімія
Хімія. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту)

• Автор:
• Видавництво: "Грамота"
• Рік видання: 2018
• Сторінок: 208
• Формат файлу: pdf

 

Шановні десятикласники!

 

Хімія як природнича наука відіграє важливу роль у житті кожної людини й робить неоціненний внесок у навчання та розвиток особистості в старшій школі. Програмний матеріал на рівні стандарту насамперед орієнтує на формування в учнів наукової картини світу, адже світ, що нас оточує, — це світ речовин живої та неживої природи. Тому хімічні знання є складником загальної культури кожної людини, а вміння застосовувати їх у практичній діяльності визначає рівень предметної компетентності та успішної соціалізації особистості в сучасному суспільстві.

Навчання хімії на рівні стандарту має забезпечити загальноосвітню підготовку учнівської молоді, сформувати вміння пояснювати хімічні явища, робити обґрунтовані висновки, критично опрацьовувати інформацію та оцінювати вплив науки й технологій на зміну всіх сфер життя людини.

Вивчення органічної хімії в 10 класі розкриє її величезний компетентнісний потенціал, розширить набуті в 9 класі знання та поглибить уміння самостійно проводити дослідження, критично осмислювати отримані результати та застосовувати їх для пояснення багатьох явищ і процесів. Знання про органічні речовини допоможуть вам розв’язувати практичні проблеми, пов’язані з життєвими ситуаціями, забезпечать усвідомлення дбайливого ставлення до природи, її ресурсів і власного здоров’я.

За програмою 10 класу ви вивчатимете шість тем. Підручник розпочинається з короткого повторення початкових понять про органічні речовини.

Опановуючи першу тему, ви ознайомитеся з теорією будови органічних сполук як вищою формою наукових знань. На її положеннях ґрунтується явище ізомерії, властиве органічним сполукам.

Наступні три теми (друга-четверта) розширять ваші знання про класи органічних речовин, зокрема про будову їхніх молекул, взаємний вплив атомів у молекулах, причинно-наслідкові зв’язки між будовою, властивостями та застосуванням.

П’ята тема, присвячена синтетичним високомолекулярним речовинам і полімерним матеріалам на їх основі, розкриває вплив цих речовин на довкілля та здоров’я людини, проблеми утилізації.

У шостій темі ви ознайомитеся з багатоманітністю речовин, біологічно активними речовинами та взаємозв’язками між органічними речовинами, усвідомите роль органічної хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної та продовольчої проблем і створенні нових матеріалів.

У спішно опанувати матеріал про органічні речовини, набути вмінь роботи з ними вам допоможуть демонстраційні та лабораторні досліди, виконання практичних робіт і навчальних проектів, розв’язування розрахункових та експериментальних задач. Усе це сформує системні знання про речовини, а також необхідні для подальшого навчання й життя предметні та базові компетентності.

Підручник структуровано на окремі рубрики. На початку параграфа наведено узагальнені цілі, розкрито зміст навчального матеріалу. У тексті параграфа вміщено запитання та завдання з метою діалогічної взаємодії з цим текстом, рефлексії, формування вмінь висловлювати власні судження та обґрунтовувати їх. Наприкінці кожного параграфа подано рубрики «Підсумовуємо вивчене» і «Завдання для самоконтролю», де вміщено різнорівневі завдання в порядку зростання складності.

Краще орієнтуватися в підручнику вам допоможуть умовні позначення рубрик.

Щиро бажаю успіхів у навчанні!

 

pick_himiya_10_savtchin.pdf HOT
Дата 06.03.2019 18:20:13 Размер файла 18 MB Завантажити 119

Схожі матеріали (за тегом)

Хімія
Хімія
Kémia
Kémia
Chimie
Chimie
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія