Νεοελληνικη γλωσσα

Опубліковано в 10 клас   |   Переглянуто 416 разів
Оцініть підручник!
(1 голос)
| Купити
Νεοελληνικη γλωσσα
Новогрецька мова. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. (Рівень стандарту)

• Автор:  
• Видавництво: "Букрек"
• Рік видання: 2018
• Сторінок: 144
• Формат файлу: pdf

 

Підручник «Новогрецька мова (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою» призначений для учнів 10 класу. Навчальне видання побудовано за такими принципами: необхідність і достатність змісту для реалізації цілей навчання, доступність для засвоєння змісту в цілому та окремих його частин, недискримінаційність контексту, наочність, використання рідної мови, інтерактивне спілкування, індивідуалізація навчання.

Мета підручника — забезпечувати практичне оволодіння новогрецькою мовою, тренувати навички усного та писемного мовлення, вчити читати сучасну публіцистичну та художню літературу, вдосконалювати навички двостороннього перекладу.

Така спрямованість підручника зумовила його структуру, відбір і подачу лексичного та граматичного матеріалу, систему вправ.

Розроблений підручник складається з 8 розділів: «Ми і школа», «Професії», «Здоровий спосіб життя», «Музика та молодь», «Шкідливі звички», «Дискримінація», «Суспільство та держава», «Засоби масової інформації». Кожна тема починається з основного тексту і містить вправи, що дозволяють вдосконалювати лексико-граматичні, мовленнєві та перекладацькі навички школярів.

Наприкінці підручника подано новогрецько-український та українсько-новогрецький словники, які збагачують необхідний для опанування матеріалу підручника лекси-ний запас школярів.

Книжка супроводжується робочим зошитом, вправи якого розташовані відповідно до тем підручника та спрямовані на відпрацювання поданого в ньому лексичного і граматичного матеріалу.

У виданні використані посібники з граматики новогрецької мови, окремі тексти грецьких авторів, ілюстрації з мережі інтернет.

Шляхом добору теоретичного, практичного та ілюстративного матеріалу авторський колектив намагався максимально узгодити прогнозовані результати шкільної мовної освіти з потребами сучасного суспільства.

 

pick_gretska_mova_10_dobra.pdf
Дата 18.11.2018 13:32:31 Размер файла 10 MB Завантажити 15

Схожі матеріали (за тегом)

Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνικη γλωσσα
Νεοελληνικη γλωσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Νεοελληνικη γλωσσα
Νεοελληνικη γλωσσα