Νεοελληνικη γλωσσα

Опубліковано в 10 клас   |   Переглянуто 242 разів
Оцініть підручник!
(1 голос)
| Купити
Νεοελληνικη γλωσσα
Новогрецька мова. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. (Рівень стандарту)

• Автор:  
• Видавництво: "Букрек"
• Рік видання: 2018
• Сторінок: 144
• Формат файлу: pdf

 

Підручник «Новогрецька мова (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою» призначений для учнів 10 класу. Навчальне видання побудовано за такими принципами: необхідність і достатність змісту для реалізації цілей навчання, доступність для засвоєння змісту в цілому та окремих його частин, недискримінаційність контексту, наочність, використання рідної мови, інтерактивне спілкування, індивідуалізація навчання.

Мета підручника — забезпечувати практичне оволодіння новогрецькою мовою, тренувати навички усного та писемного мовлення, вчити читати сучасну публіцистичну та художню літературу, вдосконалювати навички двостороннього перекладу.

Така спрямованість підручника зумовила його структуру, відбір і подачу лексичного та граматичного матеріалу, систему вправ.

Розроблений підручник складається з 8 розділів: «Ми і школа», «Професії», «Здоровий спосіб життя», «Музика та молодь», «Шкідливі звички», «Дискримінація», «Суспільство та держава», «Засоби масової інформації». Кожна тема починається з основного тексту і містить вправи, що дозволяють вдосконалювати лексико-граматичні, мовленнєві та перекладацькі навички школярів.

Наприкінці підручника подано новогрецько-український та українсько-новогрецький словники, які збагачують необхідний для опанування матеріалу підручника лекси-ний запас школярів.

Книжка супроводжується робочим зошитом, вправи якого розташовані відповідно до тем підручника та спрямовані на відпрацювання поданого в ньому лексичного і граматичного матеріалу.

У виданні використані посібники з граматики новогрецької мови, окремі тексти грецьких авторів, ілюстрації з мережі інтернет.

Шляхом добору теоретичного, практичного та ілюстративного матеріалу авторський колектив намагався максимально узгодити прогнозовані результати шкільної мовної освіти з потребами сучасного суспільства.

 

pick_gretska_mova_10_dobra.pdf
Дата 18.11.2018 13:32:31 Размер файла 10 MB Завантажити 6

Схожі матеріали (за тегом)

Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Νεοελληνικη γλωσσα
Νεοελληνικη γλωσσα