Географія

Опубліковано в 10 клас   |   Переглянуто 162 разів
Оцініть підручник!
(1 голос)
| Купити
Географія
Географія. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. (Профільний рівень)

• Автор:  
• Видавництво: "Генеза"
• Рік видання: 2018
• Сторінок: 288
• Формат файлу: pdf

 

Шановні десятикласниці та десятикласники!

 

Вітаємо вас із початком нового навчального року і вибором профілю вашої майбутньої професії. Географічні курси попередньої школи (6-9 класів) підготували вас до поглибленого вивчення навколишнього світу на глобальному, регіональному і країнознавчому рівнях. Новий курс посідає особливе місце поміж предметів профільної школи: він доповнить ваше уявлення про географічну картину світу, розкриє географію як конструктивну науку і сформує географічне мислення на основі історичного, територіального, комплексного, типологічного, проблемного і практичного підходів.

Для досягнення цілей географічного курсу 10 класу пропонуємо вам підручник, у якому значну увагу приділено реалізації компетентнісного підходу до вивчення географії. Компетенція - це сукупність знань, умінь і навичок, які потрібні для конкретної роботи; здатність і готовність ефективно застосовувати знання на практиці. Отож цей підручник не лише сприятиме розвиткові ключових компетентностей (зокрема, уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, ініціативності й підприємливості, обізнаності у сфері культури, екологічної грамотності, інформаційно-цифрової, соціальної та громадянської компетентностей), а й формуватиме предметну компетентність, складниками якої є ключові географічні компетенції (навчально-пізнавальні, здоров’язбережувальні, загальнокультурні, комунікативно-інформаційні) та міжпредметні географічні компетенції (природничо-математичні, країнознавчі, картознавчі та інші компетенції особистості).

Тож порадимо, як ліпше працювати з підручником. Кожен розділ розпочинається з інформації щодо очікуваних результатів засвоєння вами матеріалу, а кожен параграф має рубрику «Пригадайте», що допоможе пов’язати ваш життєвий досвід з новим матеріалом і поглибити та розширити ваші компетенції.

Рубрика «Поміркуйте» має на меті запобігти механічному запам’ятовуванню змісту параграфів, звернути вашу увагу на найістотніше в темі, на різнобічність матеріалу, який ви вивчатимете. Для закріплення основних тез кожного параграфа уведено рубрику «Запитання і завдання для самоконтролю». Рубрики «Дізнайтеся більше» та «Обговорімо...» містять додаткову інформацію, яка допоможе поглибленому вивченню географії. «Короткий словник країнознавчих термінів», «Література» та «Інформаційні інтернет-ресурси» озброять вас країнознавчою термінологією і забезпечать зв’язок із сучасною наукою та сферами діяльності.

Для унаочнення сприйняття теоретичного матеріалу підручник містить різноманітний ілюстративний матеріал (малюнки, схеми, карти, діаграми, фотографії).

Теорія курсу в підручнику тісно пов’язана з практикою. Для вас включено теми програмних практичних робіт і тематику досліджень. Звертаємо особливу увагу на «Додатки», призначення яких - допомогти вам у виконанні тих практичних робіт, які потребують оперування статистичною інформацією.

 

pick_geografiya_10_bezugliy2.pdf
Дата 07.11.2018 18:43:51 Размер файла 25 MB Завантажити 3