Географія

Опубліковано в 10 клас   |   Переглянуто 569 разів
Оцініть підручник!
(1 голос)
| Купити
Географія
Географія. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту)

• Автор:  
• Видавництво: "Генеза"
• Рік видання: 2018
• Сторінок: 192
• Формат файлу: pdf

 

Шановні десятикласниці та десятикласники!

 

Вітаємо вас із початком нового навчального року. Географічні курси попередньої ніколи (6-9 класів) підготували вас до вивчення навколишнього світу на глобальному, регіональному і країнознавчому рівнях. Новий курс посідає особливе місце поміж навчальних предметів середньої школи: він доповнить ваше уявлення про географічну картину світу, розкриє географію як конструктивну науку і сформує географічне мислення на основі історичного, територіального, комплексного, типологічного, проблемного і практичного підходів.

Для досягнення цілей географічного курсу 10 класу пропонуємо вам підручник, у якому значну увагу приділено реалізації компетентнісного підходу до вивчення географії. Компетенція - це сукупність знань, умінь і навичок, які необхідні для конкретної роботи; здатність і готовність ефективно застосовувати знання на практиці. Отож цей підручник не лише сприятиме розвиткові ключових компетентностей (зокрема, умінню вчитися, спілкуватися державною мовою, ініціативності й підприємливості, обізнаності у сфері культури, екологічної грамотності, інформаційно-цифрової, соціальної та громадянської компетентностей), а й формуватиме предметну компетентність, складниками якої є ключові географічні компетенції (навчально-пізнавальні, здоров’язбережувальні, загальнокультурні, комунікативні й інформаційно-географічні), та міжпредметні географічні компетенції (природничо-математичні, країнознавчі, картознавчі та інші компетенції особистості).

Тож порадимо, як ліпше працювати з підручником. Кожен розділ розпочинається з інформації щодо очікуваних результатів засвоєння вами матеріалу, а кожен параграф має рубрику «Пригадайте», що допоможе пов’язати ваш життєвий досвід з новим матеріалом і поглибити та розширити ваші компетенції.

Рубрика «Поміркуйте» має на меті запобігти механічному запам’ятовуванню змісту параграфів, звернути вашу увагу на найсуттєвіше в темі, на різнобічність матеріалу, який ви вивчатимете. Для закріплення основних тез кожного параграфа введено рубрику «Запитання і завдання», а для узагальнення вивченого в темі - рубрику «Перевірте себе». Рубрика «Для допитливих» містить додаткову інформацію, яка допоможе поглибленому вивченню географії. Для унаочнення сприйняття вами теоретичного матеріалу підручник містить різноманітний ілюстративний матеріал, зокрема малюнки, схеми, карти, діаграми, фото. Теорія курсу в підручнику тісно пов’язана з практикою. Для вас наведено умови і завдання програмних Практичних робіт і досліджень, які дадуть вам змогу набути практичних умінь і навичок з географічних досліджень.

 

pick_geografiya_10_bezugliy.pdf
Дата 07.11.2018 18:42:37 Размер файла 14 MB Завантажити 12