Географія

9 клас Просмотров: 3387
Купить
Географія. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

• Автор:
• Видавництво: "Абетка"
• Рік видання: 2017
• Сторінок: 288
• Формат файлу: pdf

 

Шановні друзі!

 

У цьому навчальному році ми продовжуємо вивчення географії. У попередні роки ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, природою та населенням України, населенням світу, прийомами роботи з географічними картами.

Курс «Україна і світове господарство» продовжить ваше ознайомлення з нашою державою та визначить місце її економіки серед інших країн світу. Підручник стане надійним помічником у цьому. Подамо деякі корисні поради, як краще працювати з ним.

Вивчення кожного розділу розпочинається з анонсування, яке включає інформацію про очікувані результати вивчення матеріалу та налаштовує на опанування нових знань.

Перед кожним параграфом пропонується рубрика «Пригадайте!». Вона розрахована на повторення теоретичного матеріалу з попередніх курсів географії або раніше вивчених тем. Це допоможе вам краще зрозуміти матеріал, що вивчається.

Під час ознайомлення з текстом параграфа не намагайтеся його механічно запам’ятати. Зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях та нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся завданнями , наведеними у тексті. Деякі з них потребують вашого творчого підходу й оригінальних рішень. Намагайтеся аргументовано відстоювати свою позицію з того чи іншого проблемного питання. Деякі завдання потребують проведення вами досліджень на основі місцевого матеріалу або власного досвіду.

Підручник містить різноманітний ілюстративний матеріал - малюнки, тематичні карти, картосхеми, схеми, таблиці, діаграми. Особливу увагу звертайте на запитання і завдання, що додаються до окремих ілюстрацій.

Для перевірки знань після кожного параграфа подано рубрику «Перевір себе» з переліком завдань і запитань для самоконтролю. Проблемні й творчі завдання позначено «зірочкою»*.

До кожного тематичного блоку пропонуються теми для виконання програмових практичних робіт.

Користуйтесь сучасними статистичними даними, що пропонуються у джерелах, указаних у рубриці «Помічник в Інтернеті».

Для того, щоб спонукати вас до аналізу географічних процесів і явищ на території як своєї місцевості, так і в різних регіонах світу, пропонуємо рубрику «Проведіть дослідження».

Кожний розділ містить рубрику «Для допитливих». У ній ви знайдете додаткову інформацію про географічні події, рекорди природи й цікаві факти щодо процесів і явищ, які вивчаються.

У рубриці «Теми для досліджень та міні-проектів» пропонуються завдання для здійснення самостійних спостережень і дій, спрямовані на розвиток ваших дослідницьких навичок. Це розширення і поглиблення знань з окремих найцікавіших та найактуальніших питань даного курсу.

Разом з підручником для якісного вивчення матеріалу з даного курсу доцільно використовувати географічний атлас, контурні карти та практикум або робочий зошит.

Цей підручник допоможе вам здобути глибокі та системні знання з економічної географії нашої держави й зрозуміти світові тенденції розвитку господарства.

 

pdf.png pick_geografiya_9_kobernik.pdf
Дата 03.12.2017 19:49:00 Размер файла 20 MB Скачать 64

Похожие материалы (по тегу)