Зарубіжна література

9 клас Просмотров: 2459
Купить
Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

• Автор:  
• Видавництво: "Астон"
• Рік видання: 2017
• Сторінок: 304
• Формат файлу: pdf

 

Літературні жанри і стилі

 

У попередніх класах ви вже ознайомилися з історико-літературними епохами, родами літератури й багатьма літературними жанрами. Вам відомо, що кожному етапу розвитку світового літературного процесу притаманні особливі стильові напрями, художні образи й сюжети. Вони відображають духовну атмосферу тої чи іншої культурної доби, створюють її стиль.

Як же виникають мистецькі й, зокрема, літературні стилі?

У кожній культурі в певний історичний період серед мислителів і митців визріває та розвивається якась центральна ідея. Вона поступово формує світогляд епохи, впливає на культуру, науку і навіть на історичний розвиток суспільства. Цією ідеєю поступово захоплюються все більше і більше митців та науковців. Вона дає поштовх для нових досліджень і творчого самовираження.

Наприклад, у XVII столітті панівною стала теорія раціоналізму Рене Декарта (1596-1650) — французького філософа, математика і фізика, а також ідея організації держави й життя людини за законами розуму. Як відомо, це багато у чому визначило розвиток культури Франції того періоду.

Філософія раціоналізму відобразилася в мистецтві класицгістів, яке стало своєрідною грою розуму, підпорядковуючись низці правил і законів. У проектуванні будівель і парків почали домінувати симетричність, строгість ліній, правильність геометричних форм; у живописі і літературі — стриманість виражальних засобів і впорядкованість композиції тощо. Таким чином, ідея раціоналізму сформувала стиль мистецтва класицизму.

Отже, у кожну культурно-історичну епоху мислителі, відгукуючись на дійсність, пропонують людству ідеї, що формують духовні традиції і лягають в основу, зокрема, мистецьких стилів. У літературі вони представлені такими стильовими напрямами-, бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, модернізм і постмодернізм.

Стилем літературної епохи називають сукупність характерних особливостей (художніх засобів, прийомів тощо), властивих літературним творам того чи іншого історико-культурного періоду. Стиль епохи у творчості багатьох митців визначає спільні риси, об’єднуючи їх у напрями і течії.

Водночас кожен митець є не лише виразником ідей, властивих культурно-історичній епосі, чи механічним виконавцем стандартів літературного стилю. Справжній талант завжди втілює і своє бачення дійсності, керуючись власними переконаннями й естетичним смаком.

 

pdf.png pick_zarubizhna_literatura_9_milyanovska.pdf
Дата 25.11.2017 17:14:00 Размер файла 16 MB Скачать 29

Похожие материалы (по тегу)