Español

7 клас Просмотров: 567
Купить
Іспанська мова. Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти. (7-й рік навчання)

• Автор:
• Видавництво: "Генеза"
• Рік видання: 2020
• Сторінок: 208
• Формат файлу: pdf

 

Підручник створено відповідно до чинної програми з іноземних мов на засадах компетентнісного, комунікативного, ді-яльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів до навчання іспанської мови. Матеріал підручника структуровано за тематичним принципом. Тематичні розділи поділено на уроки, зміст кожного з яких учитель може дозувати відповідно до умов навчання. Такий підхід надає підручнику певної гнучкості та дає вчителеві змогу самостійно визначати обсяг навчального матеріалу для уроку відповідно до ситуативних комунікативних потреб учнів та їхнього рівня навченості.

Кожний урок є цілісним компонентом, у межах якого виконується певне комунікативне завдання. До уроку входять тексти і діалоги, побудовані на автентичних зразках мовлення. Оптимально сформована система вправ і завдань допомагає оволодівати навчальним матеріалом та формувати в учнів уміння й навички говоріння, аудіювання, читання і письма, передбачені програмою для 7-го класу.

У підручнику представлено рубрики та відповідні комплекси вправ, які передбачають повторення раніше вивченого граматичного матеріалу. Уніфіковані вправи й завдання сприяють розвитку навичок самостійної, парної та групової роботи, вчать учнів висловлювати свою точку зору, давати оцінку окремим об'єктам спілкування, обґрунтовувати свою позицію. Значне місце приділяється розвитку вмінь і навичок діалогічного мовлення як найпоширенішої форми спілкування. Діалоги містять моделі мовлення, прийняті як в Іспанії, так і в іспаномовних країнах Латинської Америки.

Особлива увага приділяється формуванню міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, що забезпечується системою вербальної та художньо-ілюстративної інформації і дозволяє учням набути відповідного іспаномовного комунікативного досвіду спілкування в межах програмових вимог. У кінці кожного тематичного розділу подається соціокуль-турна інформація, яку вчитель може пропонувати учням, які краще встигають з предмета.

Підручник містить дидактично доцільний ілюстративний матеріал і засоби орієнтування. Кожний тематичний модуль завершується тестовими завданнями, що відповідають європейським стандартам і формату, які використовуються Інститутом Сервантеса (Іспанія) для оцінювання і само-оцінювання рівня володіння користувачами іспанською мовою.

У кінці підручника подано граматичний довідник та іспансько-український словник.

 

pdf.png pick_ispanska_mova_7_redko4.pdf
Дата 30.08.2020 12:09:40 Размер файла 6 MB Скачать 5

Похожие материалы (по тегу)