Español

6 клас Просмотров: 4578
Купить
Іспанська мова (6-й рік навчання). Підручник для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

• Автор:
• Видавництво: "Генеза"
• Рік видання: 2014
• Сторінок: 240
• Формат файлу: pdf

 

Підручник “HOLA. ESPAÑOL-6” створено відповідно до чинної програми з іноземних мов на засадах комунікативно-когнітивного та особистісно орієнтованого підходів до навчання іспанської мови. Матеріал підручника структуровано за тематичним принципом. Тематичні розділи, у свою чергу, поділено на уроки, кожний з яких не є прямим відбитком шкільного уроку. Такий підхід надає підручнику певної гнучкості та дає змогу вчителеві самостійно дозувати навчальний матеріал залежно від наявних умов навчання. Кожний урок є цілісним і завершеним компонентом, до змісту якого входять тексти й діалоги, побудовані на автентичних зразках мовлення. Оптимізована система вправ і завдань дозволяє оволодіти навчальним матеріалом і сформувати в учнів уміння і навички говоріння, аудіювання, читання й письма, передбачені програмою для 6-го класу. Вправи і завдання сприяють розвитку навичок самостійної, парної і групової роботи. Чимало уваги приділяється розвитку вмінь і навичок діалогічного мовлення як найпоширенішої форми спілкування. Діалоги містять моделі мовлення, прийняті як в Іспанії, так і в іспаномовних країнах Латинської Америки.

Новацією підручника “HOLA. ESPAÑOL-6” є спеціальні рубрики лінгвокраїнознавчих матеріалів, характерних для спілкування в Іспанії та іспаномовних країнах Латинської Америки.

Підручник містить дидактично доцільний ілюстративний матеріал і засоби орієнтування.

Кожний тематичний модуль завершується тестовими завданнями, які відповідають європейським стандартам і формату, що використовуються Інститутом Сервантеса (Іспанія) для оцінювання і самооцінювання рівня володіння користувачами іспанською мовою.

У підручнику вміщено розділ з невеликими за обсягом автентичними текстами для індивідуального читання. Вони сприяють розвитку пізнавальних інтересів учнів, збагачують їхній мовний запас, а також дозволяють оволодіти різноманітними функціями лексичних і граматичних одиниць у мовленні. Після кожного тексту подано уніфікований комплекс вправ і завдань, спрямованих на формування лексичних і граматичних навичок та усномовленнєвих умінь. Цей розділ забезпечить учителя й учнів додатковим навчальним матеріалом і дасть можливість використовувати підручник не тільки в загальноосвітніх навчальних закладах, а й у школах інших типів з більшою кількістю годин, відведених на вивчення мови.

У кінці підручника подано граматичний довідник та іспансько-український словник.

 

pdf.png pick_ispanska_mova_6_redko.pdf
Дата 11.09.2014 13:53:00 Размер файла 7 MB Скачать 39

Похожие материалы (по тегу)