Informatică

6 клас Просмотров: 3983
Купить
Інформатика. Підручник для 6 класу з навчанням румунською/молдовською мовами закладів загальної середньої освіти. (Румунською/молдовською мовами)

• Автор:
• Видавництво: "Світ"
• Рік видання: 2019
• Сторінок: 128
• Формат файлу: pdf

 

Daragi elevi şi eleve!

 

Voi continuaţi studierea celei mai contemporane discipline şcolare - informatica.

Informatica este ştiinţa despre informaţie şi procesele informaţionale, despre calculatoare şi utilizarea lor.

În societatea contemporană, informaţia joacă un rol important, atât de important, că adesea el este numit informaţional.

Viaţa noastră este imposibil să ne-o imaginăm fără calculatoare. Ele se folosesc în producţie, în învăţământ, viaţa cotidiană, distracţii etc. De aceea deprinderea de a lucra la calculator, dea-1 folosi în diferite domenii ale vieţii este un criteriu important al omului contemporan.

La lecţiile de informatică în clasa a 6-а o să vă aduceţi aminte, ce sunt obiectele, proprietăţile obiectelor, o să cercetaţi noţiunile de obiect al programului şi eveniment al programului. O să faceţi cunoştinţă cu principalele noţiuni ale graficii computaţionale, o să aflaţi, prin ce se deosebeşte grafica de rastru de grafica vectorială, o să vă învăţaţi să creaţi imagini grafice vectoriale în redactorii grafici vectoriali. De asemenea o să continuaţi să prelucraţi date de diferit tip în timpul creării prezentărilor electronice şi alcătuirii algoritmilor în mediul Scratch 2. Cunoştinţele şi deprinderile însuşite o să le aplicaţi în timpul îndeplinirii proiectelor didactice. în aceasta o să va ajute manualul nostru.

Materialul de studiu al manualului este divizat în capitole. Fiecare capitol este compus din puncte, care, la rândul său, conţin subpuncte. La începutul fiecărui punct sunt expuse întrebările pentru repetarea celor studiate. Răspunsul la aceste întrebări va facilita înţelegerea şi însuşirea materialului nou. Aceste întrebări sunt marcate prin semnul.

Citiţi cu atenţie materialul expus în manual. Atrageţi o deosebită atenţie la noţiunile şi termenii de bază, care trebuie memorizaţi. Ele sunt evidenţiate în text cu font semigras sau cursiv. Cele mai importante informaţii sunt adunate la sfârşitul fiecărui punct într-o rubrică aparte «Cel mai important în acest punct». Exerciţiile de antrenament pentru perfecţionarea deprinderilor practice sunt expuse în rubrica «Lucrăm la calculator».

Pentru o înţelegere şi percepere mai bună a materialului de studiu manualul conţine multe desene, tabele, imagini ale ecranului monitorului etc.

La sfârşitul fiecărui punct sunt întrebările pentru autoevaluare - «Răspundeţi la întrebări». Vă recomandăm ca după învăţarea materialului de studiu din fiecare punct să răspundeţi la ele. Dacă totuşi apar dificultăţi, citiţi textul punctului încă o dată - şi veţi găsi acolo răspunsurile. Lângă fiecare întrebare este un semn ce indică că întrebarea corespunde:

° - nivelului începător şi mediu de pregătire;
• - nivelului satisfăcător de pregătire;
* - nivelului înalt de pregătire.

 

pdf.png pick_informatika_ro_md_6_rivkind.pdf
Дата 26.08.2019 15:51:37 Размер файла 9 MB Скачать 74

Похожие материалы (по тегу)