English

3 клас Просмотров: 5946
Купить
Англійська мова. Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

• Автор:
• Видавництво: "Генеза"
• Рік видання: 2014
• Сторінок: 176
• Формат файлу: pdf

 

Підручник «Англійська мова» рекомендовано для учнів 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (третій рік навчання).

Він організований за тематико-ситуативним принципом та орієнтований на:

- формування вмінь та навичок для самостійного розв’язування комунікативних завдань англійською мовою в усному мовленні, читанні, аудіюванні та письмі в межах тем та сфер спілкування, визначених програмою з іноземних мов для 3-го класу (2012 рік);

- навчання міжособистісного спілкування;

- розширення обсягу лінгвокраїнознавчих знань;

- залучення до культур країн, мова яких вивчається.

Мовний та мовленнєвий матеріал підручника охоплюється наскрізним сюжетом, що розпочинається у вступі (Introduction). Головні герої - Аня і Данило (Ann and Dan) - українські школярі, які відвідують мовну школу разом зі своїми друзями з англомовних країн: Джейн (Jane) з Англії, Алексом (Alex) з Австралії, Томом (Tom) з Америки, Кім (Kim) з Китаю. Навчає дітей вчителька міс Елісон (Miss Alison). Поєднання представників з різних країн в одному сюжеті допоможе у вихованні толерантності у ставленні до ровесників - дітей різних національностей.

Підручник складається з 8 розділів (Units), організація навчального матеріалу в яких забезпечує поступове оволодіння лексичними одиницями, граматичними структурами, мовленнєвими зразками та практичне використання їх у мовленні.

На початку кожного розділу представлено набір вербально-візуальних опор або ситуативних малюнків, пов’язаних із певними комунікативними завданнями і спрямованих на залучення учнів до іншомовної мовленнєвої діяльності. Вони створюють відповідну мотивацію, стимулюють мисленнєво-мовленнєві функції, орієнтують дітей на засвоєння нових загальноосвітніх знань та актуалізують отримані раніше лінгвістичні знання, мовленнєві та мовні засоби.

 

 

pdf.png pick_angliyska_mova_3_nesvit.pdf
Дата 28.01.2014 19:47:00 Размер файла 8.08 MB Скачать 53

Похожие материалы (по тегу)