Екологія

  • Опубликовано в 11 клас
  • Прочитано 1363 раз
Екологія
Екологія. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень.

• Автор:
• Видавництво: "Генеза"
• Рік видання: 2012
• Сторінок: 96
• Формат файлу: pdf

 

Шановні старшокласники!

 

Нинішню епоху розвитку людської цивілізації звично називаємо космічною, електронною, ядерною, зважаючи на досягнення людства й науково-технічний прогрес. Водночас це епоха екологічної кризи у взаєминах суспільства і природи. Екологічні проблеми, досягши планетарного масштабу, утворюють нову соціальну реальність. І їх вирішення залежить насамперед від рівня екологічної культури населення усієї Землі. Не виняток і мешканці України, яка перебувае у стані глибокої екологічної кризи, що не тільки вразила природні системи, середовище життєдіяльності людей, а й позначилася на здоров'ї населення.

Подолати глобальну екологічну кризу можна, лише змінивши суспільну психологію, виховавши нове ціннісне ставлення до природи, сформувавши світоглядну свідомість людини. Тож на сучасному етапі вкрай важливу роль почала відігравати екологічна підготовка. Екологічні знання, навички, переконання потрібні кожному для мотивації своєї поведінки у природі, виховання почуття особистої відповідальності за стан довкілля, усвідомлення місця людини в природі, вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших людей, цінувати та оберігати природу рідного краю і власне здоров'я. Тому екологічна освіта нині розглядається як соціальне замовлення науці і практиці. Вона має взяти на себе основну відповідальність за вирішення завдань формування екологічної культури нового покоління людей.

Саме екологічній освіті й екологічному вихованню як невід'ємним складовим екологічної культури, що мають бути своєрідними оберегами для кожної людини й загалом людства від сучасних екологічних викликів, загроз та небезпек, і присвячено цей підручник.

За своєю структурою підручник складається із семи основних тем, в яких ідеться про предмет екології, її структуру й місце в системі наук, висвітлено системний підхід до взаємодії людини і природи, розглянуто провідні екологічні проблеми.

Для зручності користування теми підручника поділено на параграфи, які містять завершену інформацію про екологічні об’єкти, процеси і явища. Наприкінці кожного параграфа подано основні висновки і ключові категорії і поняття, які сприяють узагальненню і систематизації знань, а також запропоновано різні за рівнем складності запитання і завдання для самоконтролю. Завдання творчого характеру позначено зірочкою "*". Практичні роботи передбачають вирішення нескладних екологічних завдань, здійснення порівняльного аналізу, проведення спостереження, міні-дослідження, дискусій. написання творчих робіт тощо. Обгрунтування певних залежностей, доведення наявних тенденцій розвитку, зрештою, аргументація конкретної позиції неможливі без наведення певних відомостей, що подаються в рубриці "Аргументи і факти".

Поведінка екологічно освіченої людини відрізняється новим способом мислення і дій, відповідальним, дбайливим, "невиснажливим" ставленням до природи як невід'ємної складової середовища нашого життя. А набуті екологічні знання, вміння і навички - це дороговказ на шляху до безпечних і гармонійних відносин з природою. Тож бажиємо вам успіхів на цьому шляху.

 

pick_ekologiya_11_tsarik.pdf
Дата 02.12.2013 21:22:25 Размер файла 9.42 MB Скачать 16


Фейсбук