Chimie

11 клас Просмотров: 2572
Купить
Хімія. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською/молдовською мовами. (Рівень стандарту, румунською/молдовською мовами)

• Автор:  
• Видавництво: "Букрек"
• Рік видання: 2019
• Сторінок: 252
• Формат файлу: pdf

 

Stimati elevi ai clasei a unsprezecea!

 

În acest an voi veţi termina studierea cursului şcolar de chimie siîn acest an voi veţi termina studierea cursului şcolar de chimie si veţi obţine o imagine completă despre ştiinţa chimică, care este foarte interesantă, captivantă şi necesară oamenilor.

Se ştie, că toţi compuşii se împart în compuşi organici şi neorganici. Cu cei organici, cu structura, componenţa şi proprietăţile lor, aţi făcut cunoştinţă la lecţiile de chimie în clasele a 9-а şi a 10-a. Despre principalele clase de compuşi neorganici - oxizi, baze, acizi, hidroxizi amfoateri, săruri - s-a discutat în clasa a 8-а. Tot atunci aţi aflat şi despre structura atomilor, moleculelor, ionilor, despre faptul, de ce şi cum anume se combină cele mai mici particule în fiecare substanţă.

Chimia, ca ştiinţă, are legile sale. Cea mai importantă dintre ele este legea periodicităţii. Reprezentarea grafică a acestei legi este sistemul periodic al elementelor chimice. Aţi folosit această lege cu scopul de a prevedea sau lămuri caracterul chimic al elementelor, proprietăţile substanţelor simple şi compuse, structura atomilor şi ionilor.

La lecţiile de chimie în clasa a 11-a veţi aprofunda cunoştinţele voastre despre legea periodicităţii, structura electronică a atomilor, tipurile de legături chimice, compuşii neorganici de diferite clase. Veţi afla despre stările excitate ale atomilor, care duc la lărgirea intervalului de valori a gradelor de oxidare şi valenţele elementelor, de asemenea, despre mecanismul de formare a legăturii covalente. Veţi cerceta reacţiile reversibile şi echilibrul chimic, reacţiile de schimb ale sărurilor cu apa, sursele chimice de curent. La fel, veţi afla despre fenomenele de alotropie şi adsorbţie, veţi primi date despre îngrăşămintele minerale şi materiale de silicaţi.

Veţi îndeplini experienţe chimice - atât separate, cât şi integrate în lucrările practice. Veţi urma recomandările în ceea ce priveşte regulile de lucru şi securitate în cabinetul de chimie, şi, desigur, cerinţele de îndeplinire a experienţelor.

La sfârşitul acestui an de învăţământ, veţi afla despre obiectivele esenţiale puse în faţa chimiei, ca ştiinţă contemporană. Cel mai important dintre ele este soluţionarea problemelor, care ţin de poluarea mediului la întreprinderile industriale, termocentrale, vehicule, de asemenea, la prelucrarea diferitor deşeuri.poluarea mediului la întreprinderile industriale, termocentrale, vehicule, de asemenea, la prelucrarea diferitor deşeuri.

În acest manual, ca şi în cele anterioare, cele mai importante difiniţii sunt expuse cu litere colorate. Termenii noi, cuvintele cu accent de sens, titlurile în paragrafe, informaţia importantă sunt separate cu caractere italice sau grase. Descrierea experienţei chimice (experienţele de laborator, lucrările practice) este separată cu linii colorate. Materialul ajutător este notat din stânga cu o linie colorată, iar unele fapte şi informaţii interesante sunt selectate la margine. Pentru ca lucrul cu manualul să fie comod, este propus indicele de materie. Fiecare paragraf conţine întrebări, exerciţii, probleme de diversă complexitate. Alt material mai detaliat este expus în secţiunea „Pentru cei iscoditori”. Tăbliţa electronegativităţii elementelor, clasificarea substanţelor neorga-nice, proprietăţile lor chimice şi metodele de obţinere sunt date în Anexe.

Aprofundat şi perseverent lucraţi cu manualul, stăruiţi-vă să găsiţi răspuns la fiecare întrebare, care poate apărea în procesul expunerii materialului nou. Sperăm, că acest manual va fortifica al vostru interes faţă de chimie şi vă v-a ajuta să obţineţi noi succese la învăţătură.

 

pdf.png pick_himiya_ro_md_11_popel.pdf
Дата 31.08.2019 18:14:52 Размер файла 10 MB Скачать 13

Похожие материалы (по тегу)