Kémia

11 клас Просмотров: 3739
Купить
Хімія. Підручник для 11 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту, угорською мовою)

• Автор:  
• Видавництво: "Букрек"
• Рік видання: 2019
• Сторінок: 252
• Формат файлу: pdf

 

Kedves tizenegyedikesek!

 

Ebben az évben befejezitek a kémia tantárgy tanulását, és teljes képet kaphattok egy érdekes, izgalmas, az emberiség számára szükséges tudományról.

Már ismeretes számotokra, hogy az anyagokat szervetlenekre és szervesekre osztályozzák. A szerves anyagok összetételével, szerkezetével, tulajdonságaival a 9. és a 10. osztályok kémiaóráin ismerkedtetek meg. Az elemek és a szervetlen vegyületek alapvető csoportjainak - az oxidok, a bázisok, a savak, a sók, az amfoter vegyületek - leírását és tulajdonságait a 8. osztályos tankönyv tartalmazza. Megismerkedtetek az anyagok szerkezetével, a kémiai kötésekkel, az atomok, az ionok és a molekulák felépítésével.

A kémiának, mint minden tudománynak, saját törvényszerűségei vannak. Az egyik ilyen fontos törvény a periódusos rendszer, amit a kémiai elemek periódusos táblázata ábrázol. A periódusos rendszer törvényszerűségeit arra használtátok, hogy megjósoljátok vagy megmagyarázzátok az elemek kémiai természetét, az egyszerű és összetett anyagok tulajdonságait, az atomok és az ionok szerkezetét.

Ez a tankönyv az előző években megszerzett ismereteket új összefüggésekben szemlélteti: mélyebb ismeretekre tesztek szert a periódusos rendszer törvényszerűségeiről, az atom szerkezetéről, a kémiai kötésekről, kialakulásuk mechanizmusáról, a szervetlen vegyületekről. Megismerkedtek az atom geijeszthetőségével, ami érthetővé teszi az elem vegyértékének, illetve oxidációs számának változását. Ezt követik a kémiai reakciók törvényszerűségei: a kémiai folyamatok megfordíthatósága, a kémiai egyensúly, a sók és a víz között végbemenő cserebomlási reakciók, az elektrokémiai alapismeretek. Megismerkedtek az allotrópia és az adszorpció jelenségével, bővítitek a műtrágyákkal és a szilikátokkal kapcsolatos tudásotokat.

A kémiaórákon sokféle vegyülettel találkoztok, sok kísérletet láthattok, és tanári felügyelettel magatok is kísérletezhettek. A vegyszerek használatánál, a kísérletezéseknél a balesetek megelőzése végett be kell tartani a munka- és a balesetvédelmi szabályokat.

Végül, de nem utolsósorban, a tankönyv tájékoztat a modern kémiai tudomány által felvetett kihívásokról. Ezek közül az egyik legfontosabb az ipari vállalatok, a hőerőművek, a közlekedési eszközök, valamint a különböző hulladékok feldolgozása által okozott környezetszennyezéssel kapcsolatos problémák leküzdése.

Ebben a tankönyvben, az előzőekhez hasonlóan, a legfontosabb meghatározások színes betűvel vannak nyomtatva. Az új fogalmak, a fontos információk, a logikailag hangsúlyos állítások és a téma megnevezése dőlt (kurzívval) vagy félkövér betűkkel vannak kiemelve. A kémiai kísérletek leírását (laboratóriumi kísérletek, gyakorlati munka), a munka menetét leíró szövegrészt színes háttér jelzi. A kiegészítő információ balról színes vonallal van kiemelve, ide kerülnek az érdeklődést felkeltő vagy kiegészítő ismeretek. A tankönyvvel való kényelmes munka érdekében tárgymutatót közlünk. Minden téma után különböző nehézségi fokozatú és típusú kérdések, gyakorlatok és példák találhatók. Az Érdeklődők számára kiemelt rész azoknak készült, akik szeretnék bővíteni és elmélyíteni kémiai ismereteiket. Az elemek elektronegativitásá-nak táblázata, a szervetlen vegyületek osztályozása, tulajdonságainak és előállításának összefoglaló táblázata a Függelék részben található.

A tankönyvet átgondoltan használjátok, igyekezzetek elmélyül-ten és kitartóan dolgozni a tananyaggal, próbáljatok lelkiismeretesen felelni a paragrafus végén feltett kérdésekre, önállóan megoldani a feladatokat. Maradandó élményszerzést, jó munkát és eredményeket kívánnak.

 

pdf.png pick_himiya_hu_11_popel.pdf
Дата 29.08.2019 10:40:32 Размер файла 10 MB Скачать 52

Похожие материалы (по тегу)