Literatura română

11 клас Просмотров: 1380
Купить
Румунська література. Підручник для 11 класу з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти. (Профільний рівень. Румунською мовою)

• Автор: Л.С.Говорнян 
• Видавництво: "Світ"
• Рік видання: 2019
• Сторінок: 248
• Формат файлу: pdf

 

Secolul XX a fost pentru întreaga umanitate un secol al unor realizări importante în toate domeniile de activitate ale omului, cu rădăcini adânci în istoria civilizaţiei, dar şi cu o deschidere superbă, largă spre viitor. în pofida celor două conflagraţii mondiale care au adus pagube imense dezvoltării armonioase a civilizaţiei umane şi a cauzat milioane de jertfe nevinovate în rândul populaţiei, istoria a fost scrisă, totuşi, şi cu realizări ce compensează greutăţile şi străduinţele omenirii de a-şi făuri ziua de mâine şi de a-şi asigura existenţa în condiţii cât mai bune.

Ca parte componentă a culturii şi civilizaţiei umane, literatura română şi-a adus şi ea contribuţia la realizările înscrise în istoria secolului trecut. Poeţii au lăsat în urma lor metafore şi imagini poetice de o inestimabilă valoare estetică şi etică, ce cuceresc de fiecare dată inimile şi cugetele noastre. Şi aceste realizări sunt cu atât mai importante, cu cât constituie o punte aruncată şi spre acest nou început de mileniu, ca o continuare a tot ce a fost frumos şi durabil în secolele trecute. Or, cu toate curentele şi direcţiile noi, apărute în literatură în special pe la mijlocul secolului trecut, operele scriitorilor clasici din secolul al XIX-lea continuă să se bucure de popularitate în rândurile cititorilor şi înnobilează sufletele tuturor, indiferent de vârstă şi gradul de instruire.

Manualul de literatură română pentru clasa a XI-а pe care vi-1 propunem atenţiei, elaborat conform cerinţelor prevăzute de Programa la literatura română, revăzută şi completată potrivit noilor imperative stipulate de reforma învăţământului în Ucraina, prezintă câteva opere literare ale unora dintre cei mai importanţi scriitori români care au trăit şi şi-au desfăşurat activitatea literară în secolul trecut, dar şi în secolul nostru. E vorba, în primul rând, de asemenea figuri remarcabile ale scrisului românesc cum sunt Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Mircea Eliade, Nichita Stănescu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Constantin Noica ş.a.

Referindu-ne la curentele, şcolile literare şi la direcţiile cele mai cunoscute în arta şi cultura din ultimii 30-60 de ani ai secolului trecut, apoi trebuie să vorbim, în primul rând, despre simbolism, expresionism, suprarealism, modernism şi, într-o oarecare măsură, postmodernism, ca repere principale ale teoriilor literare ce au influenţat scrisul artistic nu numai în Europa, ci şi pe alte continente. Elevii şi profesorii şcolari cointeresaţi în acumularea unor cunoştinţe mai profunde şi mai largi în acest domeniu pot apela la câteva lucrări de referinţă ale unor asemenea istorici şi critici literari români cum suntTudor Vianu („ Scriitori români din secolul XX”); Nicolae Balotă („Arte poetice ale secolului XX”), Matei Călinescu („Cinci feţe ale modernităţii”), utilizând, în primul rând, opera literară propriu-zisă a scriitorilor şi cărţile tuturor criticilor şi istoricilor literari existente în bibliotecile şcolare.

 

pdf.png pick_rumunska_literatura_11_govornyan.pdf
Дата 21.07.2019 18:34:08 Размер файла 8 MB Скачать 20

Похожие материалы (по тегу)