Географія

10 клас Просмотров: 5243
Купить
Географія. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. (Профільний рівень)

• Автор:  
• Видавництво: "Оріон"
• Рік видання: 2018
• Сторінок: 240
• Формат файлу: pdf

 

Дорогі друзі!

 

У цьому навчальному році ви вивчатимете курс «Географія: регіони і країни». Він інтегрує знання про природу й суспільство, здобуті під час вивчення фізичної та соціально-економічної географії. Знання про країни й регіони допоможуть вам розуміти й оцінювати систему взаємозв’язків між людьми, територією та природним середовищем.

Курс «Географія: регіони і країни» тісно пов’язаний з географією «Україна і світове господарство» та є його логічним продовженням на рівні регіонів і країн світу.

Підручник починається зі вступу, у якому розкрито особливості формування політичної карти світу, проаналізовано ключові проблеми й тенденції міжнародних господарських процесів. Подано основні терміни і поняття країнознавства.
Основна частина підручника присвячена розкриттю особливостей економічної і соціальної географії окремих країн, на прикладі яких розглядаються закономірності та особливості сучасного соціально-економічного розвитку світу.

Економіко-географічна характеристика окремих країн і регіонів спирається на географічні методи. Зокрема, на аналіз географічного положення та природних умов, демографічних особливостей та економічного розвитку, що визначає стан і місце країни в системі міжнародного поділу праці. Подано відомості щодо лідерства країн світу.

У розділах I-V основну увагу приділено економіко-географічному вивченню регіонів світу й окремих країн, найбільш типових або тих, які визначають господарський розвиток того чи іншого регіону. Розкрито особливості розвитку провідних країн світу.

У розділі VI «Україна в міжнародному просторі» подано характеристику економічної структури світу, визначено місце України на політичній карті, окреслено основні вектори сучасної вітчизняної геополітики, її міжнародні економічні зв’язки з регіонами та країнами світу, участь держави у процесах європейської інтеграції та реалізації стратегії сталого розвитку.

Підручник має практичне спрямування. Різноманітні рубрики й завдання передбачають розгляд найскладніших тем курсу за допомогою виконання практичних робіт, досліджень, проведення дискусій, обговорень, розроблення власних проектів, атакож самостійної роботи з літературою, інтернет-ресурсами, економічними, політичними та фізичними картами, обробки й аналізу статистичних і картографічних матеріалів.

Для кращого засвоєння матеріалу, крім підручника, передбачено використання атласу, контурних карт і практикуму, що відповідають цілям і завданням курсу. Атлас містить комплект карт, кожна з яких наочно висвітлює теми підручника. Контурні карти призначені для виконання практичних завдань і досліджень. Вони розвивають практичні навички та сприяють формуванню міцних знань.

Набуті знання та навички допоможуть вам розібратись у поточних подіях, явищах і сприятимуть їх використанню у практичній діяльності.

 

pdf.png pick_geografiya_10_gilberg.pdf HOT
Дата 07.11.2018 18:44:45 Размер файла 22 MB Скачать 140

Похожие материалы (по тегу)