Limba moldoveneaskă

Оцінити підручник:
4,5 2
Limba moldoveneaskă clasa 8 Fetescu Chiosea 2021

Молдовська мова. Підручник для 8 класу з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти.

  • Автор: Л.І.Фєтєску, В.В.Кьося
  • Видавництво: "Світ"
  • Рік видання: 2021
  • Сторінок: 280
  • Формат файлу: pdf

 

Dragi elevi!

 

Actualul manual de limba matemă este alcătuit conform Programei de Limba Moldovenească, corespunde ce-rințelor școlii contemporane și se compune din următoarele capitole: Introduces; Repetarea și sistematizarea materiel studiate; îmbinarea de cuvinte. Propoziția; Părțile princi-pale și părțile secundare ale propoziției; Părțile omogene ale propoziției; Vorbirea directă. Dialogul; Repetare la sflrșit de an. Ca și in manualele de limba moldovenească precedente (pentru clasele 5-7), capitolul Connmicarea este integrat in conținutul materiei.

Lucrind asupra manualului in clasă și acasă, veți repeta materialul studiat anterior, veți afla și însuși noțiuni noi des-pre materia de limbă, despre text și comunicare.

Veți înfăptui următoarele sarcini: audiați; citiți în gînd și cu voce; expuneți succint, detaliat, selectiv texte artistice și științifice; rezumați. Veți realiza oral și scris diverse com-poziții: narațiuni, descrieri, raționamente (texte meditative); veți susține dialoguri ș.a.

La finele fiecărui capital urmează tradiționala «Ne pre-gătim pentru lucrare de contol» și «Autoevaluare».

Au rămas traditionale sarcinile pentru cei curioși, în-sărcinările pentru viitorii poeți, careurile și rebusurile, exer-cițiile menite discuției în grup și în perechi, exercițiile cu temă socioculturală și cele ce necesită atenție deosebită, dictările vizuale și auditiv-vizuale etc.

Încheie manualul «Anexa», care cuprinde «Algoritmii de analiză sintactică» și cîteva reguli de utilizare/neutilizare a semnelor de punctuație în cadrul propoziției.

 

pick_moldovska_mova_md_8_fetesku.pdf
4 MB
32