Historia Ukraini

Оцінити підручник:
5,0 1
Historia Ukraini klasa 5 Własow 2013

Історія України (вступ до історії). Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. (Польською мовою)

  • Автор: В.С.Власов
  • Видавництво: "Світ"
  • Рік видання: 2013
  • Сторінок: 254
  • Формат файлу: pdf

Jak korzstać z podręcznika.

 

Od niepamiętnych czasów na naszej ziemi żyli ludzie: uprawiali zboża, pielęgnowały ogrody, wychowywali dzieci, ucząc je, jak być wytrwałym i stanowczym. Bo szczerze chcieli, aby rodzimy kraj rozkwitał i wzbogacał się. Tysiącletnie doświadczenie odziedziczone z poprzednich pokoleń świadczy, że długo oczekiwane pragnienie się spełni, jeśli każdy dzień życia odbije się w pamięci i stanie się zdobyczą potomków. Więc pozostawili swym dzieciom mądrość ludową: „Nie ma przyszłości bez przeszłości”.

Cel tego podręcznika - stać się pierwszym szczeblem w poznawaniu przeszłości kraju ojczystego. Podręcznik będzie zapoznawać z przeszłością Ukrainy, uczyć rozumienia wydarzeń z dawnych czasów, widzenia w ich wirze losów pojedynczych osób. Mamy nadzieję, że znajomość historii Ukrainy i jej działaczy historycznych - wybitnych mężów stanu, naukowców, generałów, poetów i artystów, sumiennych i uczciwych osób pracujących - nie pozostawi uczniów obojętnymi i pomoże stać się w przyszłości twórcami dobra na swojej ziemi.

Podręcznik został ułożony tak, aby można było nie tylko dowiedzieć się o dawnych czasach na terenach Ukrainy, ale również odczuć się badaczami tych czasów. Już na pierwszej lekcji dowiesz się, w jaki sposób historycy badają minione wydarzenia. Aby nie błądzić przy odtwarzaniu obrazów przeszłości, historycy sprawdzają swoje wnioski według źródeł historycznych - tak nazywają różne materiały, które są świadkami minionych wydarzeń. Nie ma historii bez źródeł historycznych. Dlatego podręcznik nauczy cię pracować ze źródłami historycznymi - fragmentami starych książek, wspomnieniami, relacjami świadków, zdjęciami.

Wszystkie wydarzenia, o których dowiesz się z podręcznika, odbywały się w pewnym czasie. Historycy nazywają jego datą. Daty i wydarzenia służą zadaniom chronologicznym: aby ich rozwiązać, musisz jak prawdziwy historyk obliczyć, ile lat minęło od pewnego wydarzenia do dziś, ile lat pomiędzy wydarzeniami i wiele innego.

Wszystkie wydarzenia przeszłości także odbywały się na pewnym terytorium. Dla historyków bardzo ważnym jest dokładnie ustalić miejsce wydarzenia. Tego można się nauczyć, pracuj ąc z mapami historycznymi.

 

pick_istoriya_ukraini_pl_5_vlasov.pdf
14 MB
23

Схожі матеріали