Limba moldoveneaskă

Оцінити підручник:
5,0 1
Limba moldoveneaskă clasa 5 Fetescu Chiosea 2022

Молдовська мова. Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти.

  • Автор: Л.І.Фєтєску, В.В.Кьося
  • Видавництво: "Світ"
  • Рік видання: 2022
  • Сторінок: 196
  • Формат файлу: pdf

 

Dragi elevi!

 

Toamna este anotimpul cel mai frumos și cel mai drag căci cu acest anotimp începe un nou an școlar și la chemarea sunetului zglobiu al clopoțelului copiii se grăbesc spre școală.

Începe un nou an de studii și pentru voi, dragi elevi ai clasei a 5-a, un an nou bogat în discipline școlare: matematică și istorie, botanică și desen, limbi străine și muzică, dar nici una din ele nu poate fi însușită fară limba moldovenească, limba noastră maternă, mult iubita noastră limbă strămoșească.

Limba Moldovenească este limba prin care poporul moldove-nesc și-a exprimat bucuriile și durerile, în care a slăvit faptele de vitejie ale eroilor. Este limba în care Ștefan cel Mare cuvînta neîn-fricaților ostași moldoveni, este limba veche a cronicarilor, limba în care și-au scris minunatele lor poezii Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Andrei Lupan, Pavel Boțu, Victor Teleucă, Gheorghe Ciocoi și încă mulți alții. Este limba cu deosebit farmec a lui Ion Creangă și Ion Druță. Este limba duioasă a «Mioriței», a doinelor și baladelor populare moldovenești.

Este limba pe care înaintașii noștri o lasă moștenire generații-lor următoare, căci limba noastră-i o comoară, un fagure de miere, «mult e dulce și frumoasă și altă limbă-armonioasă ca ea nu găsim».

Limba Moldovenească este limba pe care trebuie s-o cunoaș-tem bine și s-o vorbim corect, căci soarta limbii noastre materne este și soarta poporului moldovenesc, viața și istoria lui, de aceea a studia limba moldovenească înseamnă a fi demni de strămoșii noș-tri, înseamnă a stăpîni cu desăvîrșire limba părinților noștri. Limba moldovenească este cea cu care ne-a însemnat Dumnezeu pe acest pămînt.

Primiți și voi, dragi elevi, această comoară a neamului nostru, învățați-o cu stăruință, iubiți-o, slăviți-o și păstrați-o pentru copiii și nepoții voștri:

Deci, «Ocrotiți acest tezaur:
Limba-n care ne e dor,
Ea-i cununa cea de aur
Unui neam nemuritor.»
(Gr. Vieru)

 

pick_moldovska_mova_md_5_fetesku2.pdf
4 MB
6