Збірник завдань для ДПА з читання

Оцінити підручник:
5,0 2
ДПА з читання 4 клас Вашуленко 2012

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання. 4 клас.

  • Автор: О.В.Вашуленко
  • Видавництво: " Центр навчально-методичної літератури"
  • Рік видання: 2012
  • Сторінок: 88
  • Формат файлу: pdf

Державна підсумкова атестація з читання проводиться у формі підсумкової контрольної роботи. В основу відбору змісту на­вчального матеріалу, рівень осягнення якого підлягає перевірці, покладено вимоги навчальної програми з читання для 1-4 кла­сів за змістовими лініями: «Коло читання», «Літературознавча пропедевтика», «Усвідомлення жанрової специфіки творів», «Смисловий і структурний аналіз тексту», «Засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення читача до змісту твору», «Творча діяльність на основі прочитаного».
Підсумкова контрольна робота з читання складається з тексту для самостійного читання та восьми завдань тестового харак­теру, а саме: 5 завдань закритого типу з вибором однієї правиль­ної відповіді з трьох запропонованих варіантів (завдання 1-5);
2 завдання відкритого типу (завдання 6, 7): з короткою письмовою відповіддю, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності; одне завдання відкритого типу з роз­горнутою письмовою відповіддю (завдання 8 - творче).
Контрольна робота триває 40 хв, з них: 5 хв - інструктаж учнів; 35 хв - самостійне виконання завдань.

 

pick_dpa2012_chitannya_4_vashulenko.pdf
1 MB
127

Схожі матеріали