Magyar irodalom

Оцінити підручник:
5,0 1
Magyar irodalom 11. osztály Debreceni 2019 (szak.)

Угорська література. Підручник для 11 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти. (Профільний рівень. Угорською мовою)

  • Автор: О.О.Дебрецені
  • Видавництво: "Світ"
  • Рік видання: 2019
  • Сторінок: 336
  • Формат файлу: pdf

 

Ez a könyv a 10. évfolyamos irodalomtankönyv folytatása: az egyes művek feldolgozása hasonló szellemben készült, irodalomszemléletében, stílusában követi azt. Tartalmával igyekszik hozzájárulni az általános műveltséghez, megfelelő képet kíván nyújtani а XIX. század utolsó harmada, a századforduló és а XX. század magyar irodalmáról. A jelenkorhoz közeledve azonban mind több nehézséggel kell szembenézni az irodalom történetének és műveinek középiskolai tanításában. Ebben a tankönyvben nagyrészt csak lezárt életműveket tárgyalunk - néhány élő alkotó ismertetésére rövidebb formát választottunk. Az egyes életművek tárgyalásában sem törekedhettünk a teljességre helyszűke miatt.

A tankönyvben az adott korszak eszmei áramlatait, művészeti törekvéseit is körvonalazzuk. Nagy terjedelmű anyagról van szó. Az írókhoz kapcsolt Életpálya című alpontok tájékoztató jellegűek: az életrajz bemutatásán túl a teljes írói pályaképet a Munkássága részben tárgyaljuk. Az írók, költők alkotásainak elemzése is ebben a részben kapott helyet. Természetesen többféle feldolgozási mód, módszer is elképzelhető. Tanár és diák újabb, másfajta magyarázata is indokolt és jogos lehet. Az Irodalomelméleti ismeretek az elméleti fogalmak tisztázását, magyarázatát adják. A lábjegyzetekben és a Háttérinformációban a korábban tanult vagy ismeretlen fogalmakat értelmezzük. A Kérdések és feladatokban különböző nehézségű kérdések szerepelnek minden témakör után, s azt a célt szolgálják, hogy megkönnyítsék a tanulást, a lexikális ismeretanyag rendszerezését, és a tudásszint állandó próbáját, ellenőrzését teszik lehetővé.

A tankönyv a műértés képességének fejlesztésében is szeretne segítséget nyújtani. A művészetből sugárzó boldogító erőben csak akkor részesülhetünk, ha nyitottak vagyunk az új értékek, igazságok elfogadására, és nagyfokú szellemi aktivitással közelítjük meg a műveket, befogadjuk azokat.

A feladatok megoldásához sok sikert kívánunk, reméljük, örömötöket lelitek a tankönyvben, és a belőle merített ismeretek az iskola elvégzése után is hasznotokra válnak.

Jó tanulást, sok élvezetes olvasmányélményt kívánunk!

Egy hasznos tanács a tankönyv használatával kapcsolatban. Mindig vegyétek figyelembe az egyezményes jeleket, melyekkel már az elmúlt években is találkoztatok!

 

pick_ugorska_literatura_11_debretseni.pdf
10 MB
88